S 2024

możliwość szybkiej dostawy
S 202430 t/m
α = 88°, 85°, 90°
R = 0.2 mmAH3 = 8 t/m