M 3330/25

dostępne z magazynu
M 3330/25100 t/m
α = 30°
V = 25 mm