M 3360/63

dostępne z magazynu
M 3360/63100 t/m
α = 60°
V = 63 mm