M 3385/63

dostępne z magazynu
M 3385/63100 t/m
α = 85°
V = 63 mm