M 3330/18

dostępne z magazynu
M 3330/18100 t/m
α = 30°
V = 18 mm