M 3360/50

dostępne z magazynu
M 3360/50100 t/m
α = 60°
V = 50 mm