M 3385/40

dostępne z magazynu
M 3385/40100 t/m
α = 85°
V = 40 mm