M 3385/50

dostępne z magazynu
M 3385/50100 t/m
α = 85°
V = 50 mm