Magnetni uređaj za podešavanje ugla savijanja

Uređaj za savijanje sa leve strane

Uređaj za savijanje sa desne strane

Magnetni uređaj za podešavanje ugla savijanja je dostupan u levoj i desnoj verziji.