Mehanički adapteri za savijače

adapteri

Stega nije uključena u komplet.

in stock
TIP „A“
H=100 mm, L=150 mm
H=120 mm, L=150 mm
H=140 mm, L=150 mm
H=150 mm, L=150 mm

in stock
TIP „B“
H=120 mm, L=150 mm
H=170 mm, L=150 mm

montažna podloga (stega)

in stock
TIP „S“
H=58 mm, L=150 mm

in stock
TIP „P“
sa plastičnim umetkom
H=58 mm, L=150 mm

in stock
TIP „QR“
H=58 mm, L=150 mm

adapter tipa „T“

in stock
TIP „T/T“
H=100 mm, L=100 mm, B=55 mm
H=150 mm, L=100 mm, B=60 mm

adapteri za promenu sistema

in stock
TIP „A/T“
H=100 mm, L=100 mm