Savijači tipa „T“

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2200 80 t/m
α=86°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2201 80 t/m
α=86°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2200 W 80 t/m
α=86°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2201 W 80 t/m
α=86°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2202 60 t/m
α=28°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2203 130 t/m
α=60°
R=4 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2202 W 60 t/m
α=28°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2203 W 130 t/m
α=60°
R=4 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2204 40 t/m
130 t/m
α=14°
R=1 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2204 W 40 t/m
130 t/m
α=14°
R=1 mm

42CrMo4 steel as standard
S 2300 W 80 t/m
α=86°
R=1 mm

42CrMo4 steel as standard
S 2280 20 t/m
α=80°
R=0.5 mm

alati za ravnanje

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2205 70 t/m
A=8 mm, 10 mm, 12 mm
R=0.6 mm

in stock
42CrMo4 steel as standard
M 2000 70 t/m
A=8 mm, 10 mm, 12 mm

primer upotrebe S 2205 i M 2000:
savijači sa umetkom
in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2206 100 t/m

radijalni savijač
in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2207 80 t/m

radijalni umeci

in stock
UMETAK R 0.3 – R 6
α=28°

in stock
UMETAK R 7 – R 12

in stock
UMETAK R 12.5 – R 50

in stock
UMETAK R 0.2 – R 1.5
α=84°, 86°, 90°

in stock
RAVNI UMETAK

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2208 R 10 – R 25 100 t/m

in stock
42CrMo4 steel as standard
S 2208 W R 25 – R 50 100 t/m

in stock
R 10 – 25

in stock
R 25 – R 50