Tehnologija

Možemo vam pomoći da izaberete najbolji alat za posao ili da dizajnirate specijalni alat u skladu sa konačnim proizvodom. Da bismo to uradili, potrebne su nam sledeće informacije:

  • oblik konačnog proizvoda
  • tip prese za savijanje koju imate, u slučaju mašina koje se mogu isporučiti sa mnogim držačima alata, kao što je LVD, navedite i detalje o držaču alata
  • debljina i vrsta čelika koji se koristi
  • informacije o vrsti ili obliku alata koji već imate i koji bi mogao da se koristi

Koristeći kompjuterski dizajn, možemo vam reći broj i veličinu alata koji će biti neophodan za savijanje, a takođe možemo i da simuliramo sekvencu savijanja pomoću softvera Delem


Tabela pritiska

Parametri slobodnog savijanja limova pri savijanju u vazduhu

F [t] – sila na 1 m
r – unutrašnji radijus savijene ploče
b – minimalna dužina savijene ruke
V – širina vađenja

 

RM = 45 kg / mm2
g V 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 200 250
b 2.8 4 5 5.5 7 8.5 10 11 13.5 14 17.5 22 28 35 45 55 71 89 100 113 140 180
r 0.7 1 1.1 1.3 1.6 2 2.3 2.6 3 3.3 4 5 6.5 8 10 13 16 20 23 26 33 40
0.5 4 3
0.6 6 4 3 3
0.8 7 6 5 4
1.0 13 10 8 6 5
1.2 13 10 8 6 5
1.5 13 10 9 8 7
2.0 25 20 17 14 13 10
2.5 29 24 21 16 12
3.0 38 32 24 17 13
4.0 47 34 25 19 14
5.0 57 42 32 24 18
6.0 65 48 36 26 20
8.0 94 69 50 38 29 25
10.0 84 63 48 41 35
12.0 130 96 72 62 53 40 31
16.0 139 120 101 76 58
20.0 126 95
RM = 70 kg / mm2
g V 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 200 250
b 2.8 4 5 5.5 7 8.5 10 11 13.5 14 17.5 22 28 35 45 55 71 89 100 113 140 180
r 0.7 1 1.1 1.3 1.6 2 2.3 2.6 3 3.3 4 5 6.5 8 10 13 16 20 23 26 33 40
0.5 7 4
0.6 10 6 5 4
0.8 1 9 8 6
1.0 19 16 13 10 8
1.2 20 15 12 10 8
1.5 20 16 14 12 10
2.0 39 31 26 22 20 15
2.5 44 38 33 25 18
3.0 58 50 37 27 20
4.0 73 53 39 30 22
5.0 89 66 49 37 27
6.0 101 75 55 41 31
8.0 147 107 78 59 45 39
10.0 131 98 74 64 55
12.0 202 149 112 97 82 62 48
16.0 217 187 157 118 90
20.0 196 148

Primer: List debljine 6 mm može se savijati na matrici širine 50 mm, minimalna širina savijanja za ovu matricu je 35 mm, preporučeni poluprečnik savijača je 8 mm, treba koristiti silu od 48 tona po metru ( za list od RM 430-500 MPa)