Technológia

Ak potrebujete pomôcť pri výbere nástrojov pre konkrétny ohyb/výrobu súčiastky, potrebujeme nasledovné informácie:

  • uhol hotového ohybu
  • typ použitého ohraňovacieho lisu (v prípade strojov, ktoré môžu používať viaceré druhy upínania (napr. lisy LVD) taktiež informáciu o použitom systéme upínania nástrojov)
  • akosť ohýbaného materiálu
  • informácie o typoch a tvaroch nástrojov, ktoré môžu byť použité pri ohýbaní, ktoré zákazník má

S pomocou softvéru od spoločnosti DELEM navrhneme druh a tvar nástrojov, potrebných na vykonanie požadovaných ohybov, vytvoríme simuláciu a navrhneme postupnosť ohybov na ohraňovacom lise.


Tabuľka lisovacích síl

Parametre platia pre voľný ohyb pri ohýbaní vo vzduchu

F [t] – sila na 1 m
r – vnútorný rádius ohýbaného plechu
b – minimálna dĺžka ohýbaného ramena
V – šírka drážky

 

RM = 45 kg / mm2
g V 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 200 250
b 2.8 4 5 5.5 7 8.5 10 11 13.5 14 17.5 22 28 35 45 55 71 89 100 113 140 180
r 0.7 1 1.1 1.3 1.6 2 2.3 2.6 3 3.3 4 5 6.5 8 10 13 16 20 23 26 33 40
0.5 4 3
0.6 6 4 3 3
0.8 7 6 5 4
1.0 13 10 8 6 5
1.2 13 10 8 6 5
1.5 13 10 9 8 7
2.0 25 20 17 14 13 10
2.5 29 24 21 16 12
3.0 38 32 24 17 13
4.0 47 34 25 19 14
5.0 57 42 32 24 18
6.0 65 48 36 26 20
8.0 94 69 50 38 29 25
10.0 84 63 48 41 35
12.0 130 96 72 62 53 40 31
16.0 139 120 101 76 58
20.0 126 95
RM = 70 kg / mm2
g V 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 200 250
b 2.8 4 5 5.5 7 8.5 10 11 13.5 14 17.5 22 28 35 45 55 71 89 100 113 140 180
r 0.7 1 1.1 1.3 1.6 2 2.3 2.6 3 3.3 4 5 6.5 8 10 13 16 20 23 26 33 40
0.5 7 4
0.6 10 6 5 4
0.8 1 9 8 6
1.0 19 16 13 10 8
1.2 20 15 12 10 8
1.5 20 16 14 12 10
2.0 39 31 26 22 20 15
2.5 44 38 33 25 18
3.0 58 50 37 27 20
4.0 73 53 39 30 22
5.0 89 66 49 37 27
6.0 101 75 55 41 31
8.0 147 107 78 59 45 39
10.0 131 98 74 64 55
12.0 202 149 112 97 82 62 48
16.0 217 187 157 118 90
20.0 196 148

Príklad: Plech s hrúbkou 6 mm môžeme ohnúť na matrici so šírkou drážky 50 mm, minimálna šírka drážky matrice je 35 mm, odporúčaný rádius razníka je 8 mm, potrebná sila je 48 T na meter (pre plech s Rm 430-500 Mpa)