Dodávka

Skladom je dostupných mnoho typov štandardných nástrojov pre ohraňovacie lisy s upínaním Promecam, Wila/Trumpf alebo LVD. Tieto sú v katalógu označené symbolom in stock

Nástroje označené týmto symbolom fast delivery possible môžu byť dodané v priebehu 1 – 4 týždňov, presný čas dodávky bude dohodnutý pri objednaní. Ostatné štandardné a špeciálne nástroje vyrábame v lehote od 4 do 8 týždňov, v závislosti od množstva a tvaru požadovaných nástrojov.

Nástroje sú pred zabalením označené a zabezpečené pred koróziou. Nami používaný antikorózny prostriedok zabepečí bezpečné skladovanie na minimálne 10 rokov. Nástroje sú dodávané v praktických drevených krabiciach (bedniach), ktoré môžu slúžiť na dlhodobejšie skladovanie.