Razníky typu „A”

in stock
S 2010 100 t/m
α=75°, R=0.8 mm
α=85°, R=0.8 mm
α=88°, R=0.2 mm, 0.8 mm, 1.5 mm, 3 mm
α=90°, R=0.2 mm, 0.8 mm

in stock
S 2010/105 100 t/m
α= 75°, 85°, 88°
R=0.8 mm

in stock
S 2011 80 t/m
α=45°
R=0.4 mm, 0.8 mm, 1.5 mm

in stock
S 2012 70 t/m
α= 30°, 35°
R=1 mm

in stock
S 2013 100 t/m
α=35°, R=5 mm
α=60°, R=6 mm
α=80°, R=6 mm

in stock
S 2013/115 100 t/m
α=35°, R=5 mm

in stock
S 2013/115 100 t/m
α=60°, R=6 mm

in stock
S 2014 60 t/m*
α=75°, A=9 mm, R=0.8 mm, *20 t/m
α=85°, A=6 mm, R=0.8 mm, *15 t/m
α=88°, A=6 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm *50t/m
α=88°, A=9 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm

in stock
S 2015 50 t/m
α=85°, R=0.8 mm
α=88°, R=0.2 mm, 0.8 mm
α=90°, R=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2016 15 t/m
α=88°, 90°
F=0.6 mm

in stock
S 2017/26 100 t/m
α=26°
R=0.8 mm

in stock
S 2017/35 100 t/m
α=35°
F=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2017/30 40 t/m
α=30°
R=0.8 mm

in stock
S 2018 60 t/m
α=60°
F=0.8 mm

in stock
S 2019 70 t/m
α=88°
R=0.8 mm

in stock
S 2020 50 t/m
α=75°, R=0.8 mm
α=85°, R=0.8 mm
α=88°, R=0.2 mm, R=0.8 mm

in stock
S 2021 100 t/m
α=30°
R=0.8mm

in stock
S 2021/R3 100 t/m
α=30°
R=3 mm

in stock
S 2022 50 t/m
α=75°, R=0.8 mm
α=88°, R=0.2 mm
α=90°, R=0.2 mm

in stock
S 2022/115 45 t/m
α=30°
R=0.8 mm

in stock
S 2023 30 t/m
α=88°, 85°, 90°
R=0.2 mm

in stock
S 2024 30 t/m
α=88°, 85°, 90°
R=0.2 mm

in stock
S 2025 40 t/m
α=88°, 90°
R=0.2 mm

in stock
S 2026 20 t/m
α=88°, 90°
R=0.2 mm

in stock
S 2027 70 t/m
α=30°
R=0.8 mm

in stock
S 2028 80 t/m
α=85°, 88°
R=0.8 mm

in stock
S 2029 60 t/m
α=85°
R=5 mm, 6.5 mm

in stock
S 2030 60 t/m
α=85°, 88°
R=0.8 mm

in stock
S 2031 55 t/m
α=60°
R=0.8 mm

in stock
S 2032 45 t/m
α=88°
R=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2034 35 t/m
α=60°
R=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2035 35 t/m
α=60°
R=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2036 50 t/m
α=30°
R=0.8 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2037 70 t/m
α=85°
R=0.8 mm

42CrMo4 steel as standard
S 2038 70 t/m
α=60°
R=0.8 mm

S 2039 100 t/m
α=88°
R=0.5 mm

42CrMo4 steel as standard
S 2040 30 t/m
α=85°
R=0.8 mm

42CrMo4 steel as standard
S 2041 80 t/m
α=85°
R=1.5 mm

zostava na lemovanie

in stock 42CrMo4 steel as standard
S 2033 70 t/m
α=28°
R=0.6 mm
A=8 mm, 10 mm, 12 mm

in stock 42CrMo4 steel as standard
M 3000 70 t/m
A=8 mm, 10 mm, 12 mm

príklad využitia S 2033 i M 3000:

Tvarové a rádiusové razníky

spôsob upínania

in stock
RAZNÍK R 80 t/m

in stock
RAZNÍK R 2 50 t/m

in stock
RAZNÍK R/115 80 t/m

in stock
RAZNÍK R 2/115 50 t/m

in stock
VLOŽKA PLOCHÁ

in stock
RAZNÍK R – R 80 t/m
Double radius punch

in stock
VLOŽKA R 3 – R 6.5

in stock
VLOŽKA R 7 – R 12

in stock
VLOŽKA R 12.5 – R 50

in stock
Zostava pre ohyb Z
1. Razník Z
2. Matrica Z
3. Vložka Z (súprava)