Druhy upínania razníkov

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

V ponuke sú razníky so štandardným upínaním a ďalšie typy upínaní. Zákazník si môže objednať nástroje s upínaním z ponúkanej sady po zadaní symbolu písmena (napr. „E“) a zvolených rozmerov. Môže si tiež objednať nástroj s upínaním podľa vlastného návrhu.