Služby

  • Kalenie
  • Mechanické obrábanie
  • Spracovanie plechu
  • Pieskovanie

P.P.M. i U. Plasmet sp. z o.o. ponúka službu povrchového kalenia ocele diódovým laserom

Využívanie robota od spoločnosti REISS, spolu s nastaviteľnou optikou so zmenou veľkosti ohrievaného povrchu a s vysokým výkonom laseru, umožňuje kalenie povrchov, ktoré je pri štandardne používaných spôsoboch kalenia nedostupné.

Ponúkame:

  • Technologické poradenstvo v oblasti povrchového kalenia diódovým fiber laserom
  • Všestrannosť použitia pri konštrukcii a výrobe strojov, výrobe nástrojov alebo foriem
  • Vysokú tvrdosť povrchov pri zachovaní plasticity a štruktúry materiálu
  • Kalenie pracovných plôch všetkých tvarov
  • Termovíznu kameru na priebežnú kontrolu výkonu diódového fiber laseru
  • Kontrolu kvality procesu kalenia so súčasným zápisom parametrov a priebehu procesu

Laserové kalenie umožňuje dosiahnutie veľmi vysokej tvrdosti, v závislosti od akosti kalenej ocele až do 68 HRC.

Povrchové kalenie diódovým laserom s vysokým výkonom (pri krátkom laserovom kalení laserovým lúčom) je využívané čoraz častejšie v priemysle a najmä výrobe nástrojov.

Laserové kalenie je proces, pri ktorom svetelný lúč pôsobí priamo na obrábaný predmet dodávajúc mu energiu. Laserový lúč ohrieva konkrétne plochy povrchovej vrstvy materiálu a to až na austentickú teplotu, pri ktorej sa mení jeho štruktúra. Výsledkom je homogenizáciu atómov uhlíka a zvýšenie obsahu austenitu v materiáli.

V závislosti od materiálu je teplota austenitickej premeny medzi 900 °C a 1 400 °C a čas výdrže medzi 3 s a 10 s.

Popri dodávaní presne stanoveného množstva tepla do kaleného predmetu, prebieha súčasne veľmi rýchle ochladzovanie kaleného miesta prostredníctvom odvodu tepla v samotnom materiáli.

Nie sú potrebné žiadne dodatočné chladiace médiá ako voda, olej alebo stlačený vzduch.

Laserové kalenie sa môže použiť na všetky kaliteľné materiály.

Ponúkame taktiež služby indukčného kalenia, kalenia v peciach a aj popúšťanie.

Kontakt pre požiadavku:
Krzysztof Kogut
tel. +48 (0) 607 332 996
k.kogut@plasmet.net
uložte leták .pdf