Usługi

P.P.M. i U. Plasmet sp. z o.o. oferuje usługę hartowania powierzchniowego metali diodowym laserem światłowodowym.

Zasto­sowanie robota firmy Reiss wraz z optyką ze zmienną wielkością powierzchni w połączeniu z laserem wysokiej mocy zapewnia możliwość hartowania powierzchni niedostępnych dla dotychczas stosowanych w Polsce urządzeń.

Oferujemy Państwu:

  • Doradztwo technologiczne w zakresie hartowania diodowym laserem światłowodowym
  • Wszechstronność zastosowania w konstrukcji maszyn, wytwórstwie narzędzi oraz form
  • Wysoka twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia
  • Hartowanie powierzchni roboczych o dowolnych zarysach
  • Kamera termowizyjna do stałego monitorowania mocy wiązki laserowej
  • Kontrola jakości procesu z równoczesnym zapisem rejestru zdarzeń

Hartowanie laserowe pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej twardości, w zależności od gatunku hartowanej stali nawet do 68 HRC.

Hartowanie powierzchniowe diodowym laserem wysokiej mocy (w skrócie hartowanie laserowe lub hartowanie wiązką lasero­wą) zyskuje na znaczeniu w przemyśle i budowie narzędzi.

Hartowanie laserowe jest procesem, w którym wiązka lasera oddziałuje bezpośrednio na obrabiany przedmiot dostarczając mu energię. Wiązka laserowa rozgrzewa się miejscowo w powierzchniowych warstwach obrabianego przedmiotu do tempe­ratury przemiany austenitycznej obrabianego materiału. Prowadzi to do homogenizacji atomów węgla oraz rozrostu austenitu w materiale.

W zależności od materiału temperatura przemiany austenitycznej wynosi od ok. 900 °C do 1400 °C a czas jej utrzymywania się od ok. 3 s. do 10 s.

W następstwie wprowadzania ograniczonej ilości ciepła do obrabianego przedmiotu i jednocześnie w skutek szybkiego odpro­wadzania ciepła z materiału poprzez przewodnictwo cieplne następuje samoistne schładzanie obrabianego detalu.

Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych mediów chłodzących takich jak: woda, olej czy sprężone powietrze.

Hartowanie laserowe może być stosowane do wszystkich materiałów, które podlegają hartowaniu ogniowemu i indukcyjnemu.

Oferujemy również usługę hartowania indukcyjnego, hartowania w piecach, oraz odprężania.

Kontakt w sprawie zapytań:
Krzysztof Kogut
tel. +48 (0) 607 332 996
k.kogut@plasmet.net
zapisz ulotkę .pdf