Polityka prywatności

Przemyśl, 25 maja 2018

Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez firmę Plasmet Sp z o.o.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe  jest Plasmet Sp z o.o. z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. Konopnickiej 25.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w przez PPMiU Plasmet Sp z o.o. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO *) w celu:

 1. wykonania umowy, której stroną jest Państwa firma;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PPMiU Plasmet Sp z o.o.
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PPMiU Plasmet Sp z o.o. lub przez stronę trzecią.

Państwa dane osobowe przetwarzane w w/w celach będą przechowywane przez firmę PPMiU Plasmet Sp z o.o. przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PPMiU Plasmet Sp z o.o. wobec Państwa;
 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa firmy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez PPMiU Plasmet Sp z o.o. można się kontaktować z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych: tel.: 166784529 wew. 45 w godz: 7.00-15.00 lub na adres e-mail: iod@plasmet.net