Projekty UE

Tytuł projektu:

„Wprowadzenie na rynek wzornika do gięcia o znacząco ulepszonych parametrach wytrzymałościowych, przeznaczonych do montażu fabrycznego w najnowszych zaginarkach.”

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – wzornika do gięcia o znacząco ulepszonych parametrach wytrzymałościowych, przeznaczonego do montażu fabrycznego
w najnowszych zaginarkach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup dwóch urządzeń – frezarki
i szlifierki, które stanowić będą ciąg technologiczny do wykonania praw wykończeniowych przy produkcji wzornika. Inwestycja pozwoli firmie PLASMET dostarczyć producentom zaginarek narzędzie, dostosowane do ich najnowszych maszyn i stanowiące ich wyposażenie fabryczne. Nowy produkt firmy PLASMET będzie posiadał znacząco ulepszone parametry wytrzymałościowe
w stosunku do obecnie oferowanych na rynku wzorników.

Cele projektu:

Zasadniczym celem projektu jest rozszerzenie asortymentu firmy Plasmet o nowy produkt w postaci – wzornika do gięcia na montaż fabryczny o znacząco ulepszonych parametrach w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań. Powyższy cel ma związek z planami dywersyfikacyjnymi Wnioskodawcy dotyczącymi rozszerzenia swojej działalności o produkcję narzędzi do zaginarek. Celem projektu jest również wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, który doprowadziły do opracowania własnej technologii hartowania laserowego z rozdziałem wiązki światła, która została zgłoszona do ochrony patentowej. Dzięki temu firma będzie mogła sprostać zauważanym już od jakiegoś czasu nowym trendom na rynku w branży obróbki blachy. Niniejszy projekt przyczyni się również do wsparcia gospodarczego oraz społecznego województwa podkarpackiego poprzez wzrost innowacyjności regionu. Szczególnie ważne będzie to dla polskiego przemysłu lotniczego, który dynamicznie rozwija się właśnie na Podkarpaciu – poprzez zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych lekkich konstrukcji blach, do czego przyczyni się wdrożenie znacząco ulepszonego produktu wzornika do zaginarek.

Planowane efekty:

 • Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R
 • Wprowadzenie innowacji produktowej
 • Wzrost zatrudnienia, poprzez stworzenie 5 nowych miejsc pracy

Wartość projektu:

 • Wartość ogółem: 1 813 020,00 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 1 474 000,00 PLN
 • Dofinansowanie: 810 700,00 PLN
 • Wkład UE: 810 700,00 PLN
 • Wkład własny: 663 300,00 PLN
 • Wydatki niekwalifikowane: 339 020,00PLN

Tytuł projektu:

„Dywersyfikacja działalności PPMiU Plasmet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali europejskiej narzędzi do przeróbki plastycznej w oparciu o własną technologię.”

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek innowacyjnych w skali europejskiej narzędzi do przeróbki plastycznej powstałych w oparciu o własną technologię. Narzędzia te będą wykorzystywane do pracy w zaginarkach CNC, centrach gnących oraz w prasach krawędziowych wymagających narzędzi specjalnych. Ponadto, projekt obejmuje wprowadzenie na rynek nowego w skali firmy produktu
w postaci narzędzi do pras krawędziowych w systemie mocowania Bystronic RF-A. W tym celu Wnioskodawca zamierza zakupić niezbędne do tego maszyny i urządzenia. Projekt jest wynikiem prowadzonych w firmie PLASMET prac B+R dotyczących technologii hartowania laserowego w celu uniknięcia odkształceń hartowniczych. Umożliwi to znaczne obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie jakości produkowanych narzędzi.

Cele projektu:

Celem projektu jest urynkowienie działalności badawczo rozwojowej P.P.MiU PLASMET Sp. z o.o., które dotyczyły opracowania technologii produkcji nowego w skali firmy i udoskonalonego w skali Polski i Europy produktu. Wdrożenie ww. prac będzie możliwe dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu tj. zakupowi nowoczesnych obrabiarek do metalu i sprzętu mierniczego.
Inwestycja wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez możliwość wypełnienia niszy rynkowej w postaci ulepszonych narzędzi do zaginarek CNC i centrów gnących oraz wykorzystanie potencjału rynkowego obejmującego narzędzia specjalne do pras krawędziowych. Spółka będzie mogła również rozpocząć produkcję narzędzi do pras w systemie Bystronic RF-A, których do tej pory nie oferowała ze względu na ograniczenia techniczne posiadanych obrabiarek. Przed spółką Plasmet otworzy się nowy rynek zbytu jakim są producenci i użytkownicy ww. maszyn. W ten sposób oferta firmy stanie się kompleksowa a wiedza techniczna i doświadczenie Wnioskodawcy uczynią z niego europejskiego eksperta w dziedzinie rozwiązań dla plastycznej obróbki metalu. Nowym produkt dla firmy to:

 1. Narzędzia stosowane w zaginarkach i centrach gnących: krótkie typu wzornik i listwa narzędziowa stosowane oraz długie (do 4 metrów) typu wzornik i listwa narzędziowa
 2. Narzędzia do pras krawędziowych w systemach mocowań Bystronic RF-A.

Planowane efekty:

 • Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R
 • Wprowadzenie innowacji produktowej
 • Wzrost zatrudnienia, poprzez stworzenie 5 nowych miejsc pracy
 • Wzrostu udziału w rynku i przychodów z prowadzonej działalności

Wartość projektu:

 • Wartość ogółem: 13 505 400,00 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 10 000 000,00 PLN
 • Dofinansowanie: 5 500 000,00 PLN
 • Wkład UE: 5 500 000,00 PLN
 • Wkład własny: 4 500 000,00 PLN
 • Wydatki niekwalifikowane: 3 505 400,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz Budżetu Państwa i Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji narzędzi do pras krawędziowych przez firmę PLASMET Sp. z o.o.”

Całkowita wartość projektu: 1 032 710,77 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 348 782,56 PLN
Nazwa beneficjenta – Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET Sp. z o.o.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Strona internetowa beneficjenta: www.plasmet.net

www.rpo.podkarpackie.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz Budżetu Państwa i Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Plasmet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych”

Całkowita wartość projektu: 1 628 478,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 406 963,00 PLN
Nazwa beneficjenta – Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET Sp. z o.o.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Strona internetowa beneficjenta: www.plasmet.net

www.rpo.podkarpackie.pl„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
 

Nazwa inwestycji: „Technologia wytwarzania narzędzi do plastycznego formowania precyzyjnych wyrobów z wysokowytrzymałych materiałów”

Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 564 800,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 934 080,00 PLN
Okres realizacji: od 01.04.2012 do 30.09.2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


30.6.2006

  • Zrealizowano projekt w ramach dotacji Regionalnego Programu Wsparcia MSP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003.

 

  • Projekt współfinansowany z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003 (2003/004-379/05.04-04/7/0068). „Podniesienie poziomu technicznego firmy i regionu poprzez wdrożenie nowych produktów i doskonalenie procesu poprzez inwestycje”

 

28.2.2006

  • Zrealizowano projekt w ramach dotacji SPO WKP 2.3

 

  • Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych SPO WKP 2.3 (SPO WKP 2.3/2/18/988)
  • „Wprowadzenie na rynki zagraniczne nowego, precyzyjnego, konkurencyjnego produktu poprzez inwestycje”

 

Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

PPMiU Plasmet sp. z o.o. realizuje projekt „Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa”.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Wartość projektu: 148.890,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 86.569,00 PLN
Okres realizacji: 10.2011 – 08.2012