Hartowanie laserowe

 

P.P.M. i U. Plasmet sp. z o.o. oferuje usługę hartowania powierzchniowego metali diodowym laserem światłowodowym. Zastosowanie robota firmy Reiss wraz z optyką ze zmienną wielkością powierzchni w połączeniu z laserem wysokiej mocy zapewnia możliwość hartowania powierzchni niedostępnych dla dotychczas stosowanych w Polsce urządzeń.
Oferujemy Państwu:

 

• Doradztwo technologiczne w zakresie hartowania diodowym laserem światłowodowym
• Wszechstronność zastosowania w konstrukcji maszyn, wytwórstwie narzędzi oraz form
• Wysoka twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia
• Hartowanie powierzchni roboczych o dowolnych zarysach
• Kamera termowizyjna do stałego monitorowania mocy wiązki laserowej
• Kontrola jakości procesu z równoczesnym zapisem rejestru zdarzeń

 

Hartowanie laserowe pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej twardości, w zależności od gatunku hartowanej stali nawet do 68 HRC. Hartowanie powierzchniowe diodowym laserem wysokiej mocy (w skrócie hartowanie laserowe lub hartowanie wiązką laserową) zyskuje na znaczeniu w przemyśle i budowie narzędzi.

 

W procesie hartowania laserowego wiązka lasera oddziałuje bezpośrednio na obrabiany przedmiot dostarczając mu energię. Wiązka laserowa rozgrzewa się miejscowo w powierzchniowych warstwach obrabianego przedmiotu do temperatury przemiany austenitycznej obrabianego materiału. Prowadzi to do homogenizacji atomów węgla oraz rozrostu austenitu w materiale.

 

W zależności od materiału temperatura przemiany austenitycznej wynosi od ok. 900 °C do 1400 °C a czas jej utrzymywania się od ok. 3 s. do 10 s. Głębokość warstwy zahartowanej to do 2mm. Kształt geometryczny wiązki jest regulowany, co pozwala ustawić ścieżki hartowania w miejsca niedostępne innymi metodami.  W następstwie wprowadzania ograniczonej ilości ciepła do obrabianego przedmiotu i jednocześnie w skutek szybkiego odprowadzania ciepła z materiału poprzez przewodnictwo cieplne następuje samoistne schładzanie obrabianego detalu. Podgrzenie materiału do granicy temperatury topnienia skutkuje powstaniem maksymalnie twardej i precyzyjnej warstwy zahartowanej.

 

Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych mediów chłodzących takich jak: woda, olej czy sprężone powietrze. Hartowanie laserowe jest procesem w pełni zautomatyzowanym (można go zrobotyzować), może być stosowane do wszystkich materiałów, które podlegają hartowaniu ogniowemu i indukcyjnemu.