S 2023

możliwość szybkiej dostawy
S 202330 t/m
α = 85°, 88°, 90°
R = 0.2 mmAH3 = 8 t/m