M 3033/12

dostępne z magazynu
M 3033/12100 t/m
α = 26°
V = 12 mm