M 3033/8

dostępne z magazynu
M 3033/880 t/m
α = 30°
V = 8 mm