M 3033/10

dostępne z magazynu
M 3033/10100 t/m
α = 26°
V = 10 mm