M 3033/6

dostępne z magazynu
M 3033/660 t/m
α = 35°
V = 6 mm