M 3345/32

dostępne z magazynu
M 3345/32100 t/m
α = 45°
V = 32 mm