M 3345/40

dostępne z magazynu
M 3345/40100 t/m
α = 45°
V = 40 mm