M 3385/32

dostępne z magazynu
M 3385/32100 t/m
α = 85°
V = 32 mm