Projekty UE

 

Tytuł projektu: „Promowanie marki Plasmet na wybranych rynkach międzynarodowych”

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń (PKS 25.73.Z), mający na celu promocję na rynkach międzynarodowych marki produktowej firmy Plasmet oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Projekt realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość ogółem: 707 500,00 PLN

Wkład UE: 424 500,00 PLN