Projekty UE

 

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP – IF

Tytuł projektu: Nowoczesne hartowanie laserowe i indukcyjne z możliwością obróbki detali na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Realizując projekt chcemy odpowiedzieć na potrzeby rynku, głównie lokalnego rynku producentów podzespołów dla motoryzacji, oferując nowatorską metodę laserowego i indukcyjnego hartowania detali zębatych i okrągłych. Nasz klient będzie mógł u nas zahartować każdy element, nawet nietypowy i skomplikowany w jednym miejscu, oszczędzając swój czas i koszty, uzyskując wysokiej jakości usługę oraz profesjonalną obsługę i doradztwo.

Zaplanowane i realizowane przez nas zadania to przede wszystkim rozbudowa istniejącego już stanowiska do hartowania laserowego poprzez doposażenie go w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie oraz zakup kolejnych dwóch urządzeń.

Pozyskanie nowego sprzętu, oprogramowania oraz szkolenia w zakresie ich obsługi da szansę naszym pracownikom na zdobywanie nowych umiejętności, pracę na nowym sprzęcie  o wysokiej jakości i poziomie zaawansowania technologicznego. Naszym klientom umożliwi szybsze, tańsze i bardziej profesjonalne realizowanie zleceń, dzięki czemu podniesie ich konkurencyjność na rynku. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że w efekcie umocni naszą pozycję na rynku i pozwoli nam na poszerzenie katalogu aktualnie dostępnych usług i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez nas zasobów materialnych i ludzkich.

Chociaż realizowany przez nas projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kierowane do nas głównie od producentów podzespołów dla motoryzacji, skorzystać będą mogli również producenci podzespołów do budowy maszyn i urządzeń dla różnych branż.

 

Wartość projektu: 2 952 000 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 440 000 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny

Tytuł projektu: Transformacja energetyczna firmy PPMiU Plasmet Sp. z o.o. poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

 

Celem realizowanego w PPMiU PLASMET Sp. z o.o. projektu jest transformacja energetyczna przedsiębiorstwa poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania narzędzi do pras krawędziowych, połączona z termomodernizacją hali produkcyjnej i wymianą źródła energii na źródło odnawialne.

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

– przeprowadzenie prac modernizacyjnych w hali obróbki ciężkiej – wymiana pokrycia ścian, dachu, usunięcie bocznych okien, wymiana bram i świetlików na nowe o wyższych standardach, wymiana źródła ciepła;

– modernizacja linii produkcyjnej – wymiana całej linii produkcyjnej obejmującej 10 przestarzałych, energochłonnych i wysokoobsługowych konwencjonalnych maszyn do obróbki na nowoczesne – ekonomiczne i przyjazne w obsłudze centra obróbcze CNC;

– budowa instalacji fotowoltaicznej, co spowoduje zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE.

Uzupełnienie wyposażenia zakładu w nowoczesne maszyny CNC w miejsce maszyn konwencjonalnych, umożliwi automatyzację procesu produkcji oraz ograniczy ilość pracy wykonywanej ręcznie przez pracowników, a więc zapewni jakość, powtarzalność operacji a zatem i uzyskiwanie jednej stałej jakości narzędzi oraz skrócenie czasu i kosztów produkcji.

Wynikiem podjętych działań będzie podniesienie wydajności pracy, poprawa jakości i standaryzacja procesu produkcji, znaczące ograniczenie zużycia energii zarówno przez maszyny jak i energii pozyskiwanej na ogrzanie hali produkcyjnej a w efekcie zysk dla Przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymiana głównego źródła energii na źródło z OZE oraz instalacja paneli fotowoltaicznych świadczą o świadomości ekologicznej Zarządu i Pracowników PPMiU PLASMET SP. z o.o. w Przemyślu oraz odpowiedzialności za środowisko.

 

Wartość projektu: 21 553 000 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 12 931 800 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Działanie 2.32 Kredyt technologiczny

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania matryc z wkładkami ruchomymi do obróbki plastycznej blach za pomocą pras krawędziowych.

Celem projektu jest wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję nowej gamy produktów – matryc z wkładkami ruchomymi do obróbki plastycznej blach za pomocą pras krawędziowych. Opracowana w naszym Przedsiębiorstwie nowatorska technologia odpowiada na potrzeby rynku – zarówno naszego krajowego jak i międzynarodowego. Z jednej strony, spełnia wyższe wymagania klientów korzystających z narzędzi do pras krawędziowych – udostępnienie w ofercie narzędzia odpowiedniego do gięcia coraz częściej używanych w przemyśle blach cieńszych a twardszych, gięcie materiału z już wykonanymi otworami lub detali z tzw. „krótkim ramieniem” oraz nie powodującego zarysowań na materiale w trakcie gięcia. Równie istotny jest fakt, że kupując naszą matrycę potencjalny klient zaoszczędzi koszt zakupu wielu matryc na rzecz jednej z wkładkami ruchomymi a wykonującą tą samą czynność, oraz czas pracy pracownika obsługującego prasę krawędziową z matrycami standardowymi – konieczność częstego zmieniania narzędzia do różnych gięć, dłuższy czas wykonania otworów przed gięciem, itp.  Z drugiej zaś, odpowiada na globalny trend podnoszenia jakości i wytrzymałości produkowanych ze stali produktów i umożliwienie ich jak najdłuższej pełnowartościowej eksploatacji i regeneracji w celu ograniczenia produkcji stali.

Do rozpoczęcia produkcji nowych w naszej ofercie typów narzędzi konieczny jest zakup nowoczesnego i wydajnego sprzętu tj. poziomego centrum obróbczego frezarskiego oraz szlifierki CNC ze stołem obrotowym, umożliwiającego wytwarzanie produktów o najwyższej jakości, konkurencyjnych na rynku, oraz dający naszemu Przedsiębiorstwu nowe możliwości na rynku.

Uruchomienie produkcji matryc z wkładkami wymiennymi poszerzy katalog produktów oferowanych przez nasze Przedsiębiorstwo, umocni naszą pozycję lidera produkcji narzędzi do pras krawędziowych na rynku krajowym oraz zwiększy konkurencyjność na rynkach światowych. Jest kolejnym krokiem w rozwoju naszego Przedsiębiorstwa – korzystania z potencjału i umiejętności naszych Pracowników, pozyskiwania nowych, oraz wprowadzania nowoczesnych technologii i zasobów technicznych oraz zaawansowanych rozwiązań w procesie produkcji.

Wartość projektu: 5 875 000 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 525 000 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie