S 2014

możliwość szybkiej dostawy
S 2014 60 t/m*
α = 75°, A = 9 mm, R = 0.8 mm, *20 t/mAH2 = 7 t/m
α = 85°, A = 9 mm, R = 0.8 mmAH2 = 15 t/m
α = 88°, A = 6 mm, R = 0.2 mm, 0.8 mm *50 t/mAH2 = 15 t/m
α = 88°, A = 9 mm, R = 0.2 mm, 0.8 mmAH2 = 15 t/m