S 2020

możliwość szybkiej dostawy
S 202050 t/m
α = 75°, R = 0.8 mmAH2 = 12 t/m
α = 85°, R = 0.2 mm, R = 0.8 mmAH2 = 12 t/m
α = 88°, R = 0.2 mm, R = 0.8 mmAH2 = 12 t/m