S 2022/115

możliwość szybkiej dostawy
S 2022/11545 t/m
α = 30°
R = 0.8 mmAH3 = 15 t/m